Jumat, 24 Mei 2013

Air

Air sangat penting bagi makhluk hidup. Dalam kehidupannya, manusia sangat bergantung kepada ketersediaan air di bumi. Manusia memanfaatkan air yang berasal dari danau, sungai, air tanah dan air hujan untuk digunakan dalam berbagai macam keperluan.

Air sangat berguna bagi manusia
Setiap hari air dipakai untuk:
a.    Minum
b.    Mencuci pakaian
c.    Mandi
d.    Memasak makanan.

Sifat-sifat air:
a.    Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah
b.    Permukaan air selalu mendatar dan bentuk air selalu sesuai dengan tempatnya
c.    Air memberikan tekanan ke semua arah
d.    Air meresap melalui celah-celah
e.    Air dapat berubah wujud jika dipanaskan atau didinginkan.

Kegunaan air:
a.    Air dapat melarutkan berbagai macam zat
b.    Air dapat digunakan sebagai sumber energi alam. Contoh: untuk irigasi, pembangkit tenaga listrik, dan transportasi.

Beberapa macam benda padat jika dimasukkan ke dalam air benda itu akan mengalami peristiwa yang berbeda-beda.
a.    Tenggelam. Benda dapat dikatakan tenggelam bila benda itu turun sampai ke dasar air karena berat jenis benda lebih besar daripada berat jenis air. Misalnya: batu, besi, dan tanah.
b.    Terapung. Benda dapat dikatakan terapung bila benda itu berada di permukaan air karena berat jenis benda lebih kecil daripada berat jenis. Misalnya: gabus tutup botol, kayu, kapal laut.
c.    Melayang. Benda dapat dikatakan melayang bila benda itu berada di antara permukaan dan dasar air karena berat jenis benda sama dengan berat jenis air. Misalnya: kapal selam, juru selam di dalam laut, telur ayam melayang dalam air garam.

Rangkuman:
1)    Air merupakan zat cair
2)    Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah
3)    Isi atau besar zat cair tetap, tetapi bentuknya sesuai dengan tempatnya
4)    Air meneruskan tekanan ke semua arah
5)    Air meresap melalui celah-celah yang kecil atau halus
6)    Kapilaritas ialah peristiwa meresapnya benda cair melalui celah-celah kecil
7)    Lubang kapiler ialah celah-celah halus atau kecil yang dapat mengakibatkan terjadinya kapilaritas
8)    Air dapat berubah dalam tiga wujud, yaitu gas, cair, dan padat
9)    Penguapan ialah perubahan wujud cair ke wujud gas
10)    Pengembunan ialah perubahan wujud gas ke wujud cair
11)    Pembekuan ialah perubahan wujud cair ke wujud padat
12)    Pencairan ialah perubahan wujud padat ke wujud cair
13)    Penyubliman ialah perubahan wujud padat ke wujud gas atau perubahan wujud gas ke wujud padat
14)    Embun ialah titik-titik air yang berasal dari uap air
15)    Air dapat melarutkan zat-zat tertentu, tetapi ada zat-zat yang tidak larut dalam air pula
16)    Aliran air dapat menimbulkan tenaga
17)    Makin besar aliran air, makin besar pula tenaga yang dibangkitkannya.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar